Ogólnopolska Pielgrzymka OHP na Jasną Górę

Już po raz XXIV w dniach 9-10 czerwca młodzież ze wszystkich jednostek OHP w Polsce uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce OHP na Jasną Górę. Towarzyszyli jej Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, wojewódzcy komendanci, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania, kadra wychowawcza OHP oraz wojewódzcy duszpasterze OHP.

Tegoroczna Pielgrzymka miała wymiar szczególny, ponieważ odbywała się w 300. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 100. rocznicę objawień fatimskich. Doniosłość tych wydarzeń podkreślało hasło pielgrzymki „Z Maryją głosimy Dobrą Nowinę o Chrystusie”.

Zgodnie z programem, pielgrzymka rozpoczęła się w Archikatedrze Częstochowskiej od nabożeństwa pokutnego i spowiedzi świętej. Następnie wszyscy udali się pod pomnik Świętego Jana Pawła II – patrona młodzieży OHP, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty. Tradycją corocznego pielgrzymowania jest przejście Alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę, gdzie w Bazylice Jasnogórskiej odprawiana jest uroczysta msza święta w intencji Ochotniczych Hufców Pracy, koncelebrowana przez Krajowego Duszpasterza OHP księdza prałata Jarosława Srokę. W jej trakcie delegacje uczestników ze wszystkich jednostek OHP złożyły duchowe dary dla Maryi, pragnąc w ten sposób podkreślić swoją wiarę i oddanie dla Niej. Każdy przybywający na Jasną Górę dziękuje Jasnogórskiej Pani za opiekę podczas całorocznej pracy i prosi o łaski potrzebne w codziennym życiu.

Po zakończeniu uroczystości pielgrzymi udali się do Złotego Potoku, gdzie odbyły się prezentacje artystyczne poszczególnych wojewódzkich komend, jak również podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych przez Krajowe Duszpasterstwo OHP i Komendę Główną OHP. Zwieńczeniem duchowych przeżyć było uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim. Młodzież wysłuchała też koncertów zespołów MISIO i „Rymcerze”.

 

 

« 1 z 3 »

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 roku

Pan
Marek Surmacz
Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy

Szanowny Panie Komendancie,
bardzo dziękuję za zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę.

Tradycja pielgrzymowania znana jest od wieków. Jest to niezwykły czas spotkania z Bogiem, który daje możliwość osobistego i duchowego uczestnictwa na pątniczym szlaku. Mimo trudu stanowi szczególne przeżycie oraz radość modlitwy w drodze przed oblicze Pani Jasnogórskiej. Jest dla pielgrzymów zarówno chwilą wyciszenia i zadumy, jak też okazją do integracji i spotkania z innymi ludźmi. Bardzo trafnie prawdę o sensie pielgrzymowania wyraził Święty Jan Paweł II „Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśli ku przystani, do której można zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań”.

Jestem przekonana, że spotkanie u stóp Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze będzie okazją do wspólnej modlitwy i duchowego wzmocnienia oraz podziękowania za kończący się rok szkolny i złożenia swoich osobistych intencji i próśb. Korzystając więc z okazji wszystkim uczestnikom pielgrzymki – młodzieży oraz kadrze Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski – życzę radosnego przeżywania wspólnej modlitwy, wytrwałości oraz duchowego umocnienia.

Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i łączę wyrazy szacunku.

Elżbieta Rafalska