Nowy Sącz: Targi Transgraniczne

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Leszkiem Zegzdą otworzyli 7 czerwca w Nowym Sączu Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości.

Organizatorem przedsięwzięcia, które odbyło się w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, było nowosądeckie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Małopolska WK) przy współudziale Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również m.in. Anna Aftanasova z Głównego Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Bratysławie, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacek Pająk oraz Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek.

Swoją ofertę na targach zaprezentowało 30 wystawców, wśród których byli przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z Polski i Słowacji, lokalni pracodawcy, agencje zatrudnienia, szkoły policealne i uczelnie wyższe oraz inne instytucje nakierunkowane na wspomaganie przedsiębiorczości. Prezentowane stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających, zarówno ze strony osób poszukujących pracy, jak i młodzieży chcącej podjąć kształcenie.

Podczas swojej wizyty w Nowym Sączu Komendant Główny spotkał się także z Zarządem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (zdjęcie u góry – od lewej: Starszy Cechu Jan First,  dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu Agata Fołta, Małopolski Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Tadeusz Szewczyk,  Komendant Główny OHP Marek Surmacz, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa). Tematem rozmów była między innymi współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania oraz zatrudnienia młodzieży. Na zakończenie spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą OHP reprezentowaną przez Wojewódzkiego Komendanta Krzysztofa Świerczka a Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowaną przez prezesa Zarządu Tadeusza Szewczyka.

Po podpisaniu porozumienia dyrektor nowosądeckiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Agata Fołta otrzymała Honorową Odznakę Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu „Za zasługi w rzemiośle”.