Finał Konkursu Papieskiego

Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha wzięli udział 6 czerwca w Wadowicach w uroczystym wręczeniu nagród finalistom XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Być jak Brat naszego Boga”, nad którym Patronat Honorowy objął Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Galę finałową, która zgromadziła laureatów konkursu, patronów, sponsorów i darczyńców poprzedziła msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny przy wadowickim rynku koncelebrowana przez Krajowego Duszpasterza OHP księdza prałata Jarosława Srokę przy asyście Małopolskiego Duszpasterza OHP ks. Rafała Bobka i księdza infułata Jakuba Gila. W swojej homilii ks. prałat zwrócił uwagę na trzy główne aspekty z życia św. Brata Alberta, które powinna wziąć pod uwagę młodzież. Pierwsza wartość to wykorzystanie swojego talentu, a każdy jest nim obdarzony, tylko trzeba umieć go znaleźć; druga to patriotyzm, ojczyzna, nasza tradycja, historia i wiara; trzecia zaś to drugi człowiek, nie wybrany, ale ten odrzucony i sponiewierany. I te wartości można dostrzec w pracach przesłanych na konkurs. Ks. prałat pogratulował też wszystkim laureatom, a organizatorom życzył wytrwałości w kontynuowaniu inicjatywy. Na zakończenie nabożeństwa młodzież wadowickiego hufca w imieniu wszystkich uczestników oraz kadry i zgromadzonych w Bazylice złożyła życzenia ks. prałatowi Jarosławowi z okazji 30-lecia święceń kapłańskich. Gratulacje przekazał również Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha i Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek.

Po mszy świętej zgromadzeni przeszli na wadowicki rynek, gdzie znajduje się pomnik św. Jana Pawła II. Tam Komendant Główny Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek, jego zastępca Bożena Rążewska oraz komendant wadowickiego hufca Jolanta Zacny złożyli wiązanki kwiatów.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w Wadowickim Centrum Kultury. Komendant Marek Surmacz podziękował młodym twórcom za piękne prace i życzył, by starali się jak św. Brat Albert tak postępować w swoim życiu, aby być „dobrym jak chleb”. Głos zabrał również Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron gratulując organizatorom kontynuacji konkursu oraz życząc niestrudzoności w dalszych działaniach. Młodzieży z kolei życzył, żeby była wierna przesłaniom św. Jana Pawła II oraz czerpała z wartości, którymi kierował się Adam Chmielowski. Głos zabrali także Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński.

Krótki komentarz do werdyktu jury wygłosił przewodniczący komisji Konkursu Papieskiego prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz ks. Rafał Bobek.

Na Konkurs wpłynęło 501 prac, w tym 357 nadesłanych przez uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (174 fotograficzne, 183 plastyczne) i 144 prace młodzieży szkolnej (19 fotograficznych, 125 plastycznych). Dokonując oceny brano pod uwagę zgodność tematu pracy z tematyką konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania, estetykę. Jury po wnikliwej analizie i dyskusji dokonało wyboru najlepszych prac przyznając równorzędne miejsca i wyróżnienia. Ogółem nagrodzono 48 osób. Patroni i sponsorzy ufundowali nagrody w postaci: laptopów, tabletów, aparatów fotograficznych, zegarków, srebrnej biżuterii, power banków, słuchawek, smartfonów, także książek.

W części artystycznej wystąpił zespół folklorystyczno-wokalno-instrumentalny ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu w składzie: Krystian Hybel, Tomasz Groń, Paweł Tokarczyk, Izabela Turek, Agnieszka Mamala, Justyna Dudczak, Kamila Zielińska, Dorota Słowińska pod opieką Małgorzaty Kulpy, jak również laureaci wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiosna Kulturalna OHP 2017” wokalistki – Monika Ćwiok z Dąbrowy Tarnowskiej, Zuzanna Matlak z Wadowic oraz akordeonista – Krystian Hybel z Nowego Sącza.
Zorganizowano też wernisaż prac fotograficznych i plastycznych oraz wręczono zebranym okolicznościowe albumy zawierające prace laureatów konkursu. Zebrani zostali też zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Domu Rodzinnego św. Jana Pawła II.

Lista Laureatów XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego