Ogólnopolskie konkursy rozstrzygnięte

W dniach 9-12 maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie (Podlaska WK) gościły reprezentacje uczestników wszystkich województw, biorące udział w XIV ogólnopolskim konkursie „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”- w kategoriach kucharza oraz BHP z elementami prawa pracy. Nad przedsięwzięciem objął patronat Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który wraz Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Krzysztofem Romatowskim uroczyście otworzyli konkurs.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się od testu teoretycznego uczestników biorących udział w konkursie „BHP z elementami prawa pracy”, po czym odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez Grupę Ratowniczo-Poszukiwawczą MEDIVAL.

Z kolei reprezentanci poszczególnych wojewódzkich komend, starający się o miano najlepszego kucharza, rozpoczęli wykonywanie zadanych potraw: zupy kremu z białych warzyw z prażonymi pestkami słonecznika i kindziukiem oraz eskalopków z indyka z sosem kurkowym, plackami ziemniaczanymi i surówką coleslaw. Dwuosobowe zespoły musiały przygotować potrawy w ciągu 90 minut, a nad poprawnością ich działań czuwali szefowie kuchni w: Restauracji „Zamek w Tykocinie” – Dawid Siniło oraz Restauracji „Prowincja” w Supraślu – Michał Arciszewski. Komisja kompleksowo oceniała podejmowane przez każdą parę działania począwszy od przestrzegania zasad BHP i higieny pracy, poprawności kolejno wykonywanych czynności, po walory smakowe i estetyczne, a także sposób podania przygotowanego dania.

W godzinach popołudniowych młodzież z obu konkursów uczestniczyła w pokazie dotyczącym zachowania się podczas ataku psa. Szkolenia i pokaz poprowadzili funkcjonariusze wydziału patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku: starszy aspirant – przewodnik psa służbowego Marek Mancewicz oraz starszy aspirant przewodnik psa służbowego Krystian Chim.

11 maja młodzi kucharze wzięli udział w części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań dotyczących programu nauczania zawodowego. Tego dnia odbyła się też wycieczka szlakiem tatarskim, który prowadzi do Kruszynian przez dawne folwarki tatarskie (Nietupę i Talkowszczyznę), nadane w XVII w. Tatarom przez Jana III Sobieskiego. Była to okazja do zwiedzenia uzdrowiskowego Supraśla i Parku Megalitów, wizyty w Silvarium w Poczopku oraz spróbowania tradycyjnych podlaskich kartaczy i pierogów w „Gospodzie pod Modrzewiem” w Krynkach

W uroczystym podsumowaniu konkursu wzięli również udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, Wojewódzcy Komendanci Podlaskiej i Mazowieckiej WK Adam Krzysztof Romatowski i Piotr Modzelewski oraz Grzegorz Zajączkowski z Biura Edukacji Komendy Głównej OHP.

Pierwsze miejsce w kategorii kucharza zdobył zespół z Dolnośląskiej WK w składzie: Marlena Mlazga i Adrian Smoleń. Drudzy byli reprezentanci Podkarpackiej WK – Michał Widz i Arkadiusz Żarnowski, a trzecie miejsce zajęły Julia Szmidt i Jessica Skrobek z Opolskiej WK. Najlepszą wiedzą o BHP i prawie pracy wykazała się Martyna Burzyńska z Podlaskiej WK, druga była – Angelika Grabińska z Opolskiej WK, a trzecia – Marlena Przybył z Wielkopolskiej WK.

Jednym z głównych celów konkursu było stworzenie młodzieży możliwości sprawdzenia poziomu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zawodzie kucharza w związku ze zbliżającymi się egzaminami zewnętrznymi na tytuły kwalifikacyjne.

Na zdjęciu u góry laureaci konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii kucharza z Dolnośląskiej WK OHP – Marlena Mlazga, Adrian Smoleń wraz z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem (pierwszy z prawej), jego zastępcą Renatą Wicha (pośrodku), Wojewódzkim Komendantem Mazowieckiej WK Piotrem Modzelewskim (trzeci od lewej), Wojewódzkim Komendantem Podlaskiej WK Adamem Krzysztofem Romatowskim (drugi od lewej) oraz Grzegorzem Zajączkowskim z Biura Edukacji Komendy Głównej OHP (pierwszy z lewej).