Pielgrzymka na Jasną Górę

W tym roku młodzież i kadra OHP z całej Polski będzie pielgrzymować do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze w dniach 9-10 czerwca pod hasłem „Z Maryją głosimy Dobrą Nowinę o Chrystusie”. Jak co roku będzie jej towarzyszyć: kierownictwo Komendy Głównej, Duszpasterz Krajowy, wojewódzcy komendanci, wojewódzcy duszpasterze, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania oraz dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego OHP.

Udział młodzieży w pielgrzymce stanowi nagrodę – wyróżnienie za wzorową i aktywną postawę, ale przede wszystkim przewidziany jest dla tych wychowanków, którzy mają duchową potrzebę uczestnictwa w tym spotkaniu.

Przed przyjazdem do Częstochowy duszpasterze wojewódzcy przygotują uczestników do pielgrzymki poprzez przeprowadzenie dwóch spotkań formacyjnych związanych z rokiem liturgicznym „Idźcie i głoście”, a także poprzez nawiązanie do 100. rocznicy objawień fatimskich i 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Podczas mszy świętej odprawianej na Jasnej Górze delegacje młodzieży z poszczególnych wojewódzkich komend oraz centrów kształcenia i wychowania będą składać duchowy dar podkreślając w ten sposób pragnienie ukoronowania Maryi swoim ewangelicznym życiem. Duchowe dary, polegające na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach czy pojednania z kimś po długim konflikcie, zostaną przygotowane indywidualnie przez młodzież pod opieką wojewódzkiego duszpasterza.

Oprawę liturgiczną mszy świętej przygotuje Wojewódzki Duszpasterz i młodzież z Opolskiej WK OHP.