Kujawsko-Pomorska Rada OHP

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wziął udział w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która obradowała 26 kwietnia w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na wstępnie zebranych powitał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, a Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz podsumowała działalność Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w roku 2016.

Członków Rady powitał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Po jego prawej stronie Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, po lewej Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Michał Krzemkowski.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz w swoim wystąpieniu wyraził słowa uznania dla kierownictwa oraz całej kadry Wojewódzkiej Komendy za osiągnięte dotychczas wyniki, które plasują Kujawsko-Pomorską WK OHP w czołówce najlepiej działających Komend w Polsce. Podkreślił, że są one wynikiem zespołowej pracy, jak również doskonałej współpracy z partnerami OHP, szczególnie członkami Rady Programowej. O wspólnych działaniach pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a OHP w Toruniu mówił z kolei Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, a szczególnie o realizacji ostatniego przedsięwzięcia – Pikniku w Konecku z okazji rocznicy Programu 500+.

W dalszej części posiedzenia prawo oświatowe wprowadzające nowy system szkolnictwa w Polsce przedstawił Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Członkowie Rady podjęli dyskusję na temat nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Ścieżkę wsparcia uczestników OHP omówił doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy Marcin Błażkow, zwracając uwagę na czynniki trafnego wyboru zawodu, co jest szczególnie ważne w obliczu zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Uczestnik bydgoskiego hufca Miłosz Szymanowski oraz członek Klubu Absolwenta toruńskiego hufca Paweł Brzeziński opowiedzieli o wsparciu jakie otrzymali podczas pobytu w jednostkach OHP.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie współpracy z Kujawsko-Pomorską WK OHP w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 oraz w zakresie rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, będącego częścią programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Tego samego dnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz spotkał się z kadrą Wojewódzkiej Komendy OHP oraz bydgoskich jednostek – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Hufca Pracy. Była to okazja do rozmów na temat narzędzi rynku pracy, trwających prac legislacyjnych dotyczących nazwy instytucji, roli oraz kierunków rozwoju działalności Ochotniczych Hufców Pracy.