„Europa da się lubić”

To nazwa Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, który już po raz drugi odbędzie się w dniach 24-26 maja w Kielcach. Przedsięwzięcie to wpisuje się w działalność OHP z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej będącej jednym z priorytetów w procesie wychowania młodzieży. Wprowadzenie elementów edukacji europejskiej dodatkowo rozszerza i uatrakcyjnia ten obszar działalności.

W ramach działań poprzedzających konkurs odbyło się 7 kwietnia w Komendzie Głównej OHP w Warszawie losowanie, z udziałem przedstawiciela Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, krajów członkowskich Unii Europejskiej, które zostały przypisane poszczególnym wojewódzkim komendom oraz centrom kształcenia i wychowania do przygotowania zadań konkursowych.

Organizatorem konkursu jest Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach oraz Komenda Główna OHP.

 

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do Świętokrzyskiej WK OHP w terminie do 12 maja br. na adres: edu.swk@ohp.pl