Życzenia od Krajowego Duszpasterza OHP

W Wigilię Paschalną usłyszymy wezwanie: „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (…) raduj się Kościele Święty Matko nasza” (Orędzie Paschalne).

Wszystkie nasze wysiłki wielkopostne prowadzą do tej najważniejszej Liturgii w całym roku kościelnym – Wigilii Paschalnej, a w niej najważniejszym momentem jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na nowo będziemy wtedy potwierdzać nasz wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Życzę aby uczestnictwo w tej Liturgii na nowo poruszyło w nas źródło Chrztu Świętego. Niech to poruszenie wyzwoli w nas radość z bycia odkupionymi, niech na nowo pozwala odkryć naszą godność jako dzieci Bożych i nasze uczestnictwo we wspólnocie Ludu Bożego.

Niech wspólne trwanie na modlitwie w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach będzie objawieniem radości, którą jako uczniowie Chrystusa, mamy przekazywać światu i ludziom.

 

Z serdecznym pozdrowieniem, modlitwą
Krajowy Duszpasterz OHP
ks. Jarosław Sroka

 

Częstochowa, Wielkanoc 2017 r.