Wspominali św. Jana Pawła II

Uczestnicy jednostek OHP w całym kraju upamiętnili 12. rocznicę śmierci swojego patrona św. Jana Pawła II, który szczególnie umiłował sobie młodych ludzi i w nich pokładał swoje nadzieje. Jedną z bardziej znanych nauk św. Jana Pawła II jest przesłanie skierowane z Jasnej Góry do młodych:

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek.

Był pierwszym papieżem, który osobno spotykał się z młodymi oraz swoje homilie wygłaszane nie tylko w czasie swoich pielgrzymek kierował bezpośrednio do nich. Zainicjował też cieszące się ogromną popularnością Światowe Dni Młodzieży – jeden z bardziej rozpoznawalnych znaków jego pontyfikatu.

Oto relacje z niektórych jednostek OHP.

Młodzież z Hufca Pracy w Niepołomicach wzięła udział w spotkaniu i projekcji filmu „Karol, który został świętym”, po czym udała się do kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, gdzie pod mozaiką z wizerunkiem św. Jana Pawła II zapaliła znicze i złożyła wiązankę kwiatów.

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jana Chrzciciela w Proszowicach modlili się w intencji swojego patrona uczestnicy Hufca w Proszowicach, przechodząc następnie przed pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II oraz do Ogrodu Biblijnego przy Caritasie, w którym znajduje się jego popiersie.

Wychowankowie wadowickiego Hufca Pracy wraz z kadrą udali się na Plac św. Jana Pawła II, gdzie zapalili znicze przed pomnikiem znajdującym się przy Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Wyjście poprzedziły zajęcia wychowawcze, podczas których uczestnicy wysłuchali pogadanek na temat nauczania oraz historii pontyfikatu Papieża Polaka.

Młodzież z OHP w Bochni podczas zorganizowanej pogadanki podzieliła się swoimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi życia i twórczości swojego patrona. Spotkanie było także okazją do wspomnień Światowych Dni Młodzieży, których inicjatorem był św. Jan Paweł II. Tutaj także zapalono znicze i złożono kwiaty przed jego pomnikiem.

Członkowie samorządu internatu 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu zorganizowali spotkanie w świetlicy, w czasie którego przybliżyli swoim rówieśnikom postać Papieża-Polaka oraz miejsca jego pielgrzymek do Polski. Pokazano także film z pielgrzymki w 1999 r., o której uczestnicy słyszeli jedynie z opowiadań swoich rodziców. Po projekcji młodzi ludzie pojechali do Starego Sącza pod ołtarz zbudowany 18 lat temu na przyjazd Papieża, w którym obecnie znajduje się Muzeum św. Jana Pawła II i Dom Pielgrzyma „Opoka” (zdjęcie u góry), gdzie odbywają się ważniejsze uroczystości kościelne. Na zakończenie wędrówki śladami Ojca Świętego, na płycie Rynku w Nowym Sączu, przed pomnikiem Papieża młodzież zapaliła znicze, złożyła wiązankę kwiatów oraz odmówiła modlitwę.

Na Podkarpaciu uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu wraz z pedagogiem Tomaszem Józefowiczem udali się do Sanktuarium św. Jana z Dukli, aby oddać cześć swojemu patronowi. Odmówili modlitwę przed pomnikiem Papieża Polaka i zapalili znicze, a pedagog zapoznał ich z historią pobytu Ojca świętego w Dukli i Krośnie w czerwcu 1997 r. Przypomniał, że w związku ze zbliżającą się 20. rocznicą tego wydarzenia na krośnieńskiej ziemi odbędą się uroczystości je upamiętniające i zachęcił młodzież do wzięcia w nich udziału.

Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie (Świętokrzyska WK) uczcili pamięć patrona młodzieży OHP przed jego pomnikiem przy klasztorze Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Złożyli kwiaty i zapalili znicze, a następnie włączyli się do wspólnej modlitwy z innymi tam zebranymi. W godzinę śmierci św. Jana Pawła II – o 21.37 – rozdzwoniły się dzwony klasztoru. Wierni odśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń świętego, a potem długo i w skupieniu wspominali jego postać i nauczanie.

W ramach upamiętnienia rocznicy młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie zapaliła znicze przed pomnikiem Papieża, który podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1987 r. odwiedził również Tarnów. Pomnik przy tarnowskiej katedrze jest pierwszym na świecie, upamiętniającym postać papieża Jana Pawła II. Odlana z brązu pięciometrowa postać Ojca Świętego została odsłonięta 29 czerwca 1981 roku, kilka tygodni po zamachu na placu Św. Piotra w Watykanie. Uczestnicy przygotowali także gazetkę okolicznościową oraz wzięli udział w projekcji filmu pt. „Karol, który został papieżem”.