Prezentacje Edukacyjne

9 marca Komendant Główny OHP Marek Surmacz otworzył oficjalnie XV Prezentacje Edukacyjne – Ostrołęka 2017, których głównym organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce (Mazowiecka WK).

Oferta placówek oświatowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego była skierowana głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych, jednak imprezę odwiedzili także rodzice w poszukiwaniu możliwości edukacji dla swoich dzieci.

Wydarzenie to zgromadziło ponad 30 wystawców, wśród których znalazły się m.in. 22 placówki oświatowe z Kadzidła, Myszyńca, Troszyna, Czerwina, Goworowa, Lelisa i Ostrołęki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne z Ostrołęki, Czerwina i Myszyńca, Bursa Regionalna, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, miejscowy Hufiec Pracy oraz filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowy Urząd Pracy.

Przy stoisku OHP (od lewej) z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Wojewódzki Komendant OHP Piotr Modzelewski.

Prezentacje to nie tylko stoiska szkół, ale też możliwość uczestnictwa w interesujących spotkaniach z doradcą zawodowym czy psychologiem, których tematem było m.in. rozpoznanie swoich predyspozycji zawodowych. Pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych udzielali porad edukacyjnych i zawodowych związanych z wyborem odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej. Dużą atrakcją targów były pokazy i występy uczniów, podczas których można było obejrzeć dokonania szkolnych grup artystycznych.

Prezentacje odwiedzili również: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Piotr Modzelewski, starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł, wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha, dyrektor Kuratorium Oświaty Michał Giers, dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy Marian Krupiński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Małkowski, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Mirosław Rosak.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe, miejscowa filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty oraz Powiatowy Urząd Pracy.