Kalendarium imprez centralnych

Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowały na 2017 rok szereg imprez ogólnopolskich pozwalających zaprezentować wiedzę, umiejętności oraz efekty całorocznej pracy młodzieży. Przedsięwzięcia wyłonią najlepszych uczestników jednostek OHP z terenu całego kraju, m.in. w zakresie nauki zawodu, informatyki, wiedzy o Unii Europejskiej, twórczości plastycznej i scenicznej, a także młodych miłośników historii czy społeczników.

Młodzież i kadra Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski będą też pielgrzymować do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie odbędą się uroczystości VI rocznicy ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem młodzieży OHP. Wychowankowie OHP pamiętają również o swoim patronie licznie biorąc udział w Konkursie Papieskim, który zostanie zorganizowany w tym roku już po raz XVII.

Wszystkie te działania sprzyjają rozwojowi aktywności młodych ludzi, otwierają przed nimi nowe perspektywy i możliwości twórczego spędzania czasu. Dzięki nim stają się coraz bardziej samodzielni, otwarci oraz świadomi własnych możliwości.