Komendant Główny OHP

Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy
Marek Surmacz

 


Marek Surmacz – polityk, działacz samorządowy i społeczny. Były sekretarz stanu i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a później doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wieloletni radny i poseł na Sejm V kadencji. Od 2014 roku radny i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (licencjat administracji publicznej) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Prawa i Administracji). W latach 1977-1996 służył w Milicji Obywatelskiej i (od 1990 roku) w Policji. W 1989 roku był jednym z założycieli związków zawodowych funkcjonariuszy MO. W 1990 roku na wniosek gorzowskiej „Solidarności” wszedł w skład komisji kwalifikacyjnej funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i Policji.

W latach 1990-1993 naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, następnie – funkcjonariusz w Wydziale Kryminalnym.

Od 1990 roku, z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, zasiadał w Radzie Miasta. W latach 2001-2005 był dyrektorem Biura Poselskiego późniejszego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. W 2005 roku został wybrany do Sejmu V kadencji z listy PiS. Zasiadał w kilku komisjach sejmowych bądź też nimi kierował, był m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Od marca do czerwca 2006 roku kierował Komisją Nadzwyczajną do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i o Służbie Wywiadu Wojskowego.

W latach 2006-2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnym za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i Biurem Ochrony Rządu. W sierpniu 2008 roku został doradcą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw samorządowych i bezpieczeństwa.

W latach 2010-2014 ponownie radny Gorzowa i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a od 2014 roku wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

27 listopada 2015 roku powołany na stanowisko Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.

Odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016). W 1985 roku za uratowanie tonącego został odznaczony medalem Za Ofiarność i Odwagę. Za jego postawę i tropienie nieprawidłowości w milicji oraz walkę o powrót do służby w 1989 roku został uhonorowany nagrodą Viktorii, przyznawaną przez tygodnik „Ziemia Gorzowska”.