Termomodernizacja budynków OHP

Od kwietnia 2017 roku do września 2018 roku Ochotnicze Hufce Pracy w całej Polsce realizują projekt „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w 22 obiektach OHP w całej Polsce, m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Myślenicach, Oleśnie, Elblągu, Pleszewie, Szczawnicy. Całkowity koszt jego wykonania to ponad 24 mln zł. Ilość energii elektrycznej, która zostanie zaoszczędzona dzięki przeprowadzonej termomodernizacji szacuje się na 6,6391 MWh na rok, a energii cieplnej – 17 99 GJ na rok. Termomodernizacja obiektów OHP wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych.

10 lutego została zawarta umowa pomiędzy Komendą Główną OHP a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą NFOŚiGW przeznaczy na dofinansowanie projektu kwotę do 17 919 656,48 zł.

 

 

Relacja z podpisania umowy