Wizyta Komendanta Głównego OHP w Krakowie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z zastępcami Renatą Wicha oraz Wojciechem Szewczykiem odwiedził 16 lutego Kraków. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem oraz audiencja u Metropolity Krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W spotkaniach wzięli również udział Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca – Bożena Rążewska.

W trakcie spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim omówiono działalność Rady Programowej Małopolskiej WK OHP w 2017 roku oraz poruszono kwestię pomocy w uzyskaniu terenu pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Komendy OHP i podległych jej jednostek. Po spotkaniu Komendant Główny udzielił wywiadu dla Kroniki Krakowskiej emitowanej w TVP3 Kraków. Wypowiedź dotyczyła działalności Ochotniczych Hufców Pracy, w tym m.in. organizowanego po raz siedemnasty Konkursu Papieskiego pn. Być jak „Brat naszego Boga”.

W godzinach późniejszych Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął na audiencji delegację OHP z Komendantem Markiem Surmaczem na czele, który zwrócił się z prośbą o objęcie przez Metropolitę patronatu nad XVII Konkursem Papieskim oraz zaprosił na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkoleniowego OHP połączoną z VI rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy. W trakcie rozmowy Komendant Główny zapoznał księdza arcybiskupa z najważniejszymi aspektami działalności Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży. Na zakończenie Metropolita Krakowski wraz z udzielonym błogosławieństwem życzył całej kadrze OHP siły i wytrwałości w codziennej pracy zawodowej.

Na zdjęciu u góry od lewej strony: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk.