Absolwent Roku OHP 2018

Komenda Główna OHP organizuje czwartą edycję ogólnopolskiego konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy – 2018. Mogą w niej wziąć udział uczestnicy kończący cykl kształcenia i pobyt w jednostce edukacyjnej OHP, którzy wyróżnili się wynikami w kształceniu i przygotowaniu zawodowym oraz w innych obszarach aktywności społeczno-zawodowej. Między innymi byli wolontariuszami, realizowali alternatywne przedsięwzięcia indywidualne i zespołowe, uczestniczyli w kołach zainteresowań, zwyciężali w konkursach, promowali Ochotnicze Hufce Pracy w środowisku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim czy nawet poza granicami kraju.

Konkurs składa się z dwóch kategorii:

Absolwent Roku OHP – gimnazjum (przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

Absolwent Roku OHP – zasadnicza szkoła zawodowa/rzemieślnicza nauka zawodu/formy pozaszkolne (nauka zawodu).

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie centralnym odbędzie się we wrześniu 2018 roku.