Konkurs wiedzy informatycznej

23 marca już po raz dwunasty w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP. W finale biorą udział reprezentanci jednostek OHP wyłonieni podczas eliminacji wojewódzkich.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.