„Aktywność-dobry wybór”

Już po raz 16. Komenda Główna OHP organizuje konkurs na najlepsze przedsięwzięcie podjęte przez uczestników OHP w ramach działalności samorządowej oraz aktywności w środowiskach lokalnych na terenie całego kraju. Pomysłodawcą inicjatywy może być pojedynczy uczestnik lub grupa uczestników, a jej organizacja i realizacja powinna być zbiorowym działaniem grupy młodzieży OHP pod opieką pedagoga, psychologa, wychowawcy lub instruktora praktycznej nauki zawodu.

W konkursie pn. „Aktywność – dobry wybór” można startować w trzech kategoriach: inicjatywa jednorazowa, inicjatywa cykliczna oraz zaangażowanie indywidualne.

Rozstrzygnięcie konkursu, który jest częścią programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Młodzieży OHP, nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.