Język obcy pomaga w karierze

Jednym z rodzajów wsparcia w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” jest kurs języka obcego, którego znajomość ułatwia znalezienie pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą, jak też zwiększa szansę na wyższe wynagrodzenie. Ponad połowa pracodawców składających oferty zatrudnienia wymaga od kandydatów umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W każdej jednostce realizującej projekt taki kurs był lub jest prowadzony.

Uczestnicy projektu z MCK w Szczytnie

Jego celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności językowe, niezbędne m.in. do poszukiwania pracy, właściwego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz listu motywacyjnego, jak również do prostej komunikacji. Uczestnicy projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery w Szczytnie (Warmińsko-Mazurska WK) uczą się w języku angielskim zaprezentowania własnej osoby; poznają nazwy np. dni tygodnia, miesięcy, pór roku, państw; prowadzenia konwersacji na temat życia codziennego, członków rodziny i relacji rodzinnych; opisywania domu oraz jego wyposażenia; omawiania zajęć domowych; opisywania wyglądu, sposobu ubierania się i elementów ubioru; opowiadania o sposobach spędzania wolnego czasu, jak również zasad prowadzenia rozmów i zachowania się w miejscach publicznych.

Kurs w Młodzieżowym Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim (Lubelska WK) potrwa do 13 lutego. Młodzież ma 120 godzin na nauczenie się podstaw gramatyki i komunikacji, a potem jej wiedza i umiejętności zostaną sprawdzone podczas egzaminu wewnętrznego.

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Nisku (Podkarpacka WK) kurs języka angielskiego już się zakończył. Składał się ze 120 godzin, podczas których młodzi ludzie zdobywali praktyczne umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach w mowie i piśmie. Podczas zajęć rozwijane były wszystkie z pięciu sprawności językowych, czyli: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i gramatyka. Każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych i biurowych – podręczniki z płytami CD, zeszyty oraz długopisy.

W innej jednostce Podkarpackiej Komendy – Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu – kurs języka angielskiego lub niemieckiego potrwa do początku marca. Uczestniczą w nim uczniowie z gimnazjów w Sieniawie, Jasionce i Łękach Dukielskich. Zdaniem prowadzących najważniejsze jest przełamanie bariery językowej, co w przyszłości realnie zwiększy szanse na rynku pracy. Nauka, ze względu na różnorodność ćwiczeń oraz gier językowych, bardzo się młodym ludziom podoba.

 

 

www.dreamsart.pl