Komendant Główny OHP z wizytą w Białymstoku

28 grudnia odwiedził Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Szewczykiem.

Tematem wizyty były przede wszystkim propozycje planowanych zmian w OHP, szczególnie w zakresie poszerzenia działalności, jak również zapoznanie się z bieżącymi sprawami. Poinformowano m.in. o włączeniu w struktury Podlaskiej WK OHP od 2017 roku ogólnopolskiego systemu obsługi klientów urzędów pracy Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Komendant Marek Surmacz podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie wsparcia, jakie Ochotnicze Hufce Pracy otrzymują w swojej działalności ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym pani minister Elżbiety Rafalskiej.

W spotkaniu wzięli udział Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski, jego zastępca Piotr Modzelewski oraz pracownicy biura, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, Hufca Pracy w Białymstoku oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.


Na zdjęciu u góry od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski oraz Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski.