Telefony do biur KG

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
e-mail: kgohp@ohp.pl

Kancelaria tel. (22) 578 47 01 lub 578 47 02, fax (22) 578 47 47

 

Komórka organizacyjnaTelefonFax
Sekretariat
Komendanta Głównego OHP
Bogdana Ścibuta
(22) 578 47 00
(22) 578 47 03
(22) 578 47 77
Zastępca Komendanta Głównego OHP
Piotr Modzelewski
(22) 578 47 00
(22) 578 47 03
(22) 578 47 77
Dyrektor Wykonawczy -
Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych
Wojciech Szewczyk
(22) 578 47 00
(22) 578 47 03
(22) 578 47 77
Pełnomocnik
ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Janusz Sobolewski
(22) 578 47 08(22) 578 47 96
Inspektor Ochrony Danych KG OHP
dr Krzysztof Sikora
e-mail: iodkg@ohp.pl
Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji, Rzecznik Prasowy
Michał Łazowski
e-mail:
biuroprasowe@ohp.pl
m.lazowski@ohp.pl
(22) 578 47 75
502 631 230
Biuro Edukacji
Dyrektor Sławomir Męcina
(22) 578 47 55
Biuro Rynku Pracy
Dyrektor Kalina Kenczew-Pałasz
(22) 578 47 11
Biuro Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
Dyrektor Anna Rodzeń-Kuczmarska
(22) 578 47 79
Główny Księgowy Anna Sobczak(22) 578 47 46
Zastępca Głównego Księgowego (22) 578 47 49
Zespół Obsługi Finansowej Komendy Głównej(22) 578 47 09
Zespół Rozliczeń Finansowych Projektów UE(22) 578 47 56
(22) 578 47 54
Zespół Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej(22) 578 47 65
(22) 578 47 50
Zespół Statystyki i Organizacji(22) 578 47 18
(22) 578 47 17
(22) 578 47 68
Zespół Kadr i Szkolenia(22) 578 47 12
(22) 578 47 85
Zespół Prawny(22) 578 47 71
Zespół Prasowy(22) 578 47 70
Zespół Kontroli (22) 578 47 83
Zespół Zamówień Publicznych(22) 578 47 66
(22) 505 69 77
Zespół Informatyki(22) 578 47 76
(22) 578 47 28
(22) 505 69 76
Zespół Wsparcia Inwestycyjno-Remontowego Jednostek(22) 578 47 23
Zespół Wsparcia Logistycznego Komendy Głównej(22) 578 47 81
Zespół Obsługi Komendy Głównej(22) 578 47 01
(22) 578 47 02
(22) 578 47 47