Absolwenci roku OHP – 2019

W Komendzie Głównej OHP rozstrzygnięto Ogólnopolski konkurs o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy – 2019.

Mogli w nim wziąć udział uczestnicy kończący cykl kształcenia i pobyt w jednostce edukacyjnej OHP, którzy wyróżnili się wynikami w kształceniu i przygotowaniu zawodowym oraz w innych obszarach aktywności społeczno-zawodowej. Między innymi byli wolontariuszami, realizowali alternatywne przedsięwzięcia indywidualne i zespołowe, uczestniczyli w kołach zainteresowań, zwyciężali w konkursach, promowali Ochotnicze Hufce Pracy w środowisku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim czy nawet poza granicami kraju. Łącznie zgłoszono 53 kandydatów.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Absolwent szkoły podstawowej (przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

Dominika Stachowiak z 8-5 Hufca Pracy w Opolu reprezentująca Opolską WK

 

Absolwent gimnazjum (przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

Karol Mulik z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie reprezentujący Pomorską WK

 

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej lub rzemieślniczej nauki zawodu/form pozaszkolnych (nauka zawodu)

Nicola Mędrek z 8-3 Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu reprezentująca Opolską WK

 

Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła przyznać:

 • w kategorii Absolwent szkoły podstawowej
  II miejsce – Dominice Biłdzie z 4-5 Hufca Pracy w Żarach (Lubuska WK)
  III miejsce – Julii Sośnieckiej z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK)
 • w kategorii Absolwent gimnazjum
  II miejsce – Tomaszowi Kulczykowi z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK)
  III miejsce – Aleksandrze Dudzie z 8-4 Hufca Pracy w Nysie (Opolska WK)
 • w kategorii Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej lub rzemieślniczej nauki zawodu/form pozaszkolnych
  II miejsce – Jakubowi Białkowi z 3-12 Hufca Pracy w Chełmie (Lubelska WK)
  III miejsce – Patrycji Kulik z 15-33 Hufca Pracy w Czarnkowie (Wielkopolska WK)