Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” to ogólnopolski system obsługi klientów urzędów pracy oraz – poprzez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży – Ochotniczych Hufców Pracy. Infolinia 19524 jest dostępna dla każdego, kto szuka ofert pracy, ofert szkoleń, porad związanych z rynkiem pracy na terenie Polski i poza jej granicami.

„Zielona Linia” to także portal internetowy dostępny pod adresem www.zielonalinia.gov.pl, który jest źródłem informacji o rynku pracy i inicjatywach urzędów pracy. Z systemu baz danych korzystają zarówno pracownicy, jak i klienci „Zielonej Linii”, poszukujący informacji nt. usług rynku pracy, szkoleń, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez urzędy pracy zarówno zarejestrowanym bezrobotnym, jak i osobom zatrudnionym, pracodawcom oraz instytucjom.

W ramach portalu Zielonej Linii działa też sekcja Powroty, w której są dostępne informacje dla osób zatrudnionych i powracających z zagranicy do kraju. Eksperci odpowiadają na pytania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, dotyczących m.in. transferu świadczeń społecznych, ubezpieczeń, działalności gospodarczej, nauki czy formalności przed powrotem z zagranicy.

Zielona Linia została utworzona ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

 

 

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” jest w strukturach Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, a jego funkcjonowanie nadzoruje Biuro Rynku Pracy Komendy Głównej OHP.