Pod wspólnym niebem

To nazwa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego przez podkarpackie OHP i Komendę Główną OHP, który rozstrzygnięto 6 listopada.

Jego ideą było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań wielokulturowością własnego regionu i kraju oraz wykształcenie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodów. Organizatorzy konkursu chcieli przybliżyć młodzieży OHP historię mniejszości narodowych dawnej Polski, które przyczyniły się do wzbogacenia naszego dziedzictwa narodowego.

Po podsumowaniu wyników Komisja przyznała następujące miejsca.

W kategorii „Portfolio”: I miejsce zajęła Sara Belkner (Dolnośląska WK), II miejsce – Aneta Lewandowska (Kujawsko-Pomorska WK), III miejsce – Emil Narkiewicz (Podkarpacka WK), IV miejsce – Karolina Klepacka (Podlaska WK), V miejsce – Jolanta Kostka (Podkarpacka WK).

Z kolei w kategorii „Prezentacja multimedialna lub video”: I miejsce zdobyła Roksana Strasz (Śląska WK), II miejsce – Kinga Kędziora (Lubelska WK), III miejsce – Karina Woźniak (Podkarpacka WK), IV miejsce – Kamil Borzymowski (Mazowiecka WK), V miejsce – Gabriela Szmyt (Wielkopolska WK).

Za „Projekt rowerowej lub pieszej ścieżki dydaktycznej” I miejsce przyznano Ilonie Piwońskiej (Świętokrzyska WK), II miejsce – Patrycji Salamon (Podkarpacka WK), III miejsce – Jolancie Kostce (Podkarpacka WK), IV miejsce – Dominice Karkoszce (Małopolska WK), V miejsce – Jadwidze Jaromińskiej (Podlaska WK).

Uroczysty finał konkursu odbędzie się w dniach od 21 do 23 listopada 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu.