Jubileuszowy Kurier

7 listopada od rana na ulicach głównych miast wojewódzkich można było spotkać „przedwojennych gazeciarzy” – wolontariuszy z Wojewódzkich Komend OHP, którzy w strojach z epoki, rozdawali przechodniom jubileuszowe wydanie Ilustrowanego Kuriera Społecznego – publikacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z okazji Stulecia Polityki Społecznej Państwa Polskiego.

Inicjatywa przyczyniła się do promowania tradycji niepodległościowych i upowszechnienia postaw obywatelskich, bowiem w tym projekcie ważne było zaproszenie do refleksji, kultywowanie pamięci o wydarzeniach związanych z walką o wolność i odbudowę kraju oraz zachęta do poznawania roli Polaków w kształtowaniu światowego dziedzictwa. Redaktorem naczelnym specjalnego wydania Kuriera jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Zawiera on najważniejsze wydarzenia z historii polskiej polityki społecznej, a także wyjątkowe fotografie z tego okresu.

Dolnośląska WK

Przygotowując się do rozdawania gazet młodzież z Hufca Pracy w Górze mogła liczyć na Stowarzyszenie Patriotyczna Góra. W dniu akcji uczestnicy ubrani w mundury rozdawali Ilustrowanego Kuriera Społecznego na ulicach Wrocławia. Dodatkowo wręczali ciastka w kształcie konturu Polski oraz jabłka. Ponadto na Dworcu Głównym PKP rozdawaniu gazet towarzyszył występ wokalny jednej z uczestniczek, która śpiewała pieśni patriotyczne.

Kujawsko-Pomorska WK

W rolę przedwojennych sprzedawców wcielili się uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu. Młodzież wraz z wychowawcą udała się w miejsca o natężonym ruchu, aby – tak jak dawniej robili to nasi przodkowie – rozdawać mieszkańcom Ilustrowany Kurier Społeczny. Podopieczni hufca z wielkim zaangażowaniem odegrali rolę sprzedawców gazet, zachęcając przechodniów do przeczytania publikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Łódzka WK

Od wczesnych godzin porannych uczestnicy czterech łódzkich Hufców Pracy ucharakteryzowani na przedwojennych ulicznych sprzedawców gazet rozdawali przechodniom Ilustrowany Kurier Społeczny. Młodych gazeciarzy można było spotkać między innymi przy dworcu PKP i PKS Łódź-Kaliska, w centrum miasta przy DH Central, ruchliwym skrzyżowaniu przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM, w rejonie siedziby Łódzkiej WK OHP, w pobliżu siedzib łódzkich hufców, a także w tramwajach komunikacji miejskiej. Młodzież z dużym zaangażowaniem, zapałem oraz uśmiechem na ustach przystąpiła do powierzonego im zadania.

  

Małopolska WK

Również młodzież z dwóch krakowskich hufców zaangażowała się w rozprowadzenie tysiąc egzemplarzy Ilustrowanego Kuriera Społecznego. Uczestnicy w charakterystycznych apaszkach rozdawali bezpłatną gazetę w okolicach Dworca Głównego w Krakowie.

  

Mazowiecka WK

Na terenie Mazowsza zaangażowano uczestników OHP z Warszawy, Pruszkowa i Wołomina. Jubileuszowe wydanie bogatego w infografikę wydawnictwa przypomniało warszawiakom wydarzenia związane z tamtym okresem, które pozwoliły prześledzić jak zmieniała się polityka społeczna na przestrzeni wieku. Wyjątkowe archiwalne fotografie wizualizowały m.in. wigilię urządzoną dla najbiedniejszych chorych dzieci przez Przychodnię Przeciwgruźliczą przy Ośrodku Zdrowia PCK w Świętochłowicach w 1930 r. oraz otwarcie Domu Matki i Dziecka na warszawskich Bielanach w 1938 r., a także ukazywały wygląd siedziby ówczesnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

Warszawiacy z życzliwością przyjmowali jubileuszowe wydanie, a wolontariuszy na punktach odwiedzili pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z minister Elżbietą Rafalską, która osobiście podziękowała młodzieży za zaangażowanie w realizację tej szczytnej inicjatywy.

Rozdaliśmy warszawiakom ponad 8 500 gazet. I jesteśmy dumni, że poprzez uczestnictwo w tym przedsięwzięciu mogliśmy złożyć hołd tym, których wysiłek przywrócił – po 123 latach niewoli – Rzeczpospolitą na mapę Europy. W roku Jubileuszu chcieliśmy i my o tych wydarzeniach przypomnieć, pobudzić zainteresowanie walką Polaków o wolność i odzyskanie niepodległości – mówili wolontariusze z Mazowieckiej WK OHP.

Opolska WK

W inicjatywę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączył się też opolski Hufiec Pracy. Młodzież w kilkuosobowych grupach, odpowiednio ucharakteryzowana na przedwojennych sprzedawców gazet, kolportowała nieodpłatnie Ilustrowany Kurier Społeczny – gazetę, w której przedstawiono wycinek stuletniej historii polskiej polityki społecznej. Na stronie tytułowej widnieje Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski, podpisujący dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby. Na kolejnych stronach można przeczytać historię budowania polityki społecznej państwa polskiego po 123 latach zaborów. Publikacja kończy się znamiennymi słowami prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku: „Ważne rocznice dobrze uświadamiają nam czym jest ojczyzna, nasz wspólny kraj, który dziedziczymy po przodkach i który powinniśmy w jak najlepszym stanie przekazać naszym potomkom”. W Opolu rozdawano gazetę w okolicy Dworca Głównego, ulicy Krakowskiej i Niemodlińskiej.

  

Podkarpacka WK

Również uczestnicy rzeszowskiego 9-1 Hufca Pracy dołączyli do odbywającej się 7 listopada akcji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Młodzież chętnie i z pełnym zaangażowaniem rozdawała bezpłatną gazetę na terenie Rzeszowa, przybliżając tym samym jego mieszkańcom historię Polityki Społecznej.

Pomorska WK

W ogólnopolskiej akcji brała też udział młodzież i kadra 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku. Już od rana na ulicach miasta pojawili się młodzi kurierzy, którzy wręczali przechodniom Ilustrowanego Kuriera Społecznego. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wypełnili swoje zadanie, a gazety rozeszły się bardzo szybko. Mieszkańcom Gdańska wręczano również znaczki upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

   

Śląska WK

Na Śląsku gazety rozdawali podopieczni 12-35 Hufca Pracy w Sosnowcu. Młodzież stawiła się punktualnie i do końca akcji towarzyszył jej uśmiech przez co przechodnie z zainteresowaniem wyciągali ręce po kolejne egzemplarze gazety. Uczestnicy tego przedsięwzięcia ubrani w białe koszule, szare swetry i kaszkiety, przywołując swoim wyglądem dawne czasy, z dumą rozdawali przechodniom śpieszącym się do pracy czy uczelni pismo, aby w wolnej chwili mogli przeczytać o tym jak przez ostatnie 100 lat zmieniała się polska polityka społeczna. Gazeta przypomina o Konstytucji RP z 17 marca 1921 r., w której między innymi została wprowadzona opieka państwa nad pracą każdego obywatela i prawo do ubezpieczenia społecznego w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Można w niej przeczytać również o dekretach Marszałka Józefa Piłsudskiego, które regulowały takie obszary polityki społecznej jak samorządność i stowarzyszanie się, czas pracy, ochrona i podstawowa edukacja dzieci oraz polityka zatrudnienia.

  

Świętokrzyska WK

Z kolei uczestnicy 13-3 Hufca Pracy w Kielcach rozdawali gazetę na głównych ulicach miasta. Wręczając Ilustrowany Kurier Społeczny obdarowywali przechodniów także okolicznościowymi przypinkami w barwach narodowych. Młodzież rozdała ogółem tysiąc egzemplarzy gazety.

Warmińsko-Mazurska WK

Również grupa młodzieży z olsztyńskiego 14-6 Hufca Pracy oraz z Liceum nr 1 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych wcieliła się w rolę przedwojennych roznosicieli gazet i rozdawała Kurier Społeczny na ulicach Olsztyna. Okolicznościowa gazeta przedstawiająca wycinek stuletniej historii polskiej polityki społecznej z wyjątkowymi fotografiami z tego okresu oraz event z udziałem uczestników OHP spotkał się z miłym przyjęciem olsztyniaków. Młodzież wczuła się w rolę kolporterów z lat dwudziestych ubiegłego stulecia, wręczała egzemplarz, czasem dorzucając hasło „Podaj dalej” lub „Zapraszamy do lektury”.

  

Wielkopolska WK

Także uczestnicy i kadra 15-45 Hufca Pracy w Poznaniu wyszli na ulice miasta, aby tam rozdawać wszystkim chętnym specjalne darmowe wydanie Ilustrowanego Kuriera Społecznego, stylizowanego na gazetę wydań międzywojennych. W trakcie wręczania egzemplarzy, wywiązywała się ożywiona dyskusja na temat 100-lecia wolności Polski. Czytając ciekawe artykuły mieszkańcy Poznania niejednokrotnie wypytywali młodzież o ich znajomość tamtych wydarzeń. Ci, natomiast byli dobrze przygotowani.

Zachodniopomorska WK

Uczestnicy trzech szczecińskich hufców pracy wraz z wychowawcami punktualnie o godzinie 7.00 rozdawali okolicznościową gazetę przy Alei Niepodległości w Szczecinie, dworcu kolejowym w Szczecinie-Dąbiu oraz na ulicach Polic. Przechodnie wykazywali duży entuzjazm limitowaną edycją gazety, chętnie dzielili się też z młodzieżą swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi historii polskiej polityki społecznej.