Święto Patrona OHP

Centrum Jana Pawła II w Krakowie było 18 października miejscem uroczystej inauguracji roku szkolnego małopolskich OHP oraz uczczenia przez Ochotnicze Hufce Pracy 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, jak również siódmej rocznicy ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem OHP.

To ważne, regionalne wydarzenie z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta rozpoczęło się od mszy św., której przewodniczył biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek wraz z zastępcą – Bożeną Rążewską, Wojewódzcy Komendanci Śląskiej, Podkarpackiej, Opolskiej, Świętokrzyskiej, Wielkopolskiej WK OHP, Duszpasterze Wojewódzcy OHP, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, przedstawiciele szkół, instytucji współpracujących i wspierających Małopolską WK OHP, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Małopolskiej Komendy, a przede wszystkim uczestnicy z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego i opolskiego.

W homilii biskup Roman Pindel wskazywał na ogrom dziedzictwa, jakie pozostawił św. Jan Paweł II w kontekście Ewangelii. Podkreślał, że Papież Polak miał świadomość swojego powołania: „Możemy określić Jana Pawła II jako człowieka świadomego swojego powołania, świadomego posłania od Boga, ale też człowieka, który potrafił umacniać i zachęcać wierzących do dawania odpowiedzi na Boże powołanie”. Biskup zaznaczył też wagę słów wypowiedzianych w czasie inauguracji pontyfikatu, by się nie lękać i otworzyć swoje serce na Chrystusa.

Na zakończenie ceremonii Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z zastępcą Renatą Wichą, Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem i jego zastępcą Bożeną Rążewską podziękowali biskupowi za skierowane do młodzieży słowa, a delegacja uczestników wręczyła kwiaty i obraz – pracę laureatki Konkursu Papieskiego. Po mszy świętej delegacje OHP złożyły kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

O oprawę mszy św. w Centrum Jana Pawła II zadbali uczestnicy Hufca Pracy w Niepołomicach, a poczet sztandarowy stanowiła młodzież z Hufca Pracy w Krakowie.