Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego

Z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda odbyła się 26 września w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018/2019 Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystość zgromadziła blisko tysiąc osób – uczestników wraz z kadrą jednostek OHP. Przybyli na nią m.in.: dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS Ewa Flaszyńska, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych Wojciech Szewczyk, dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych OHP KG Sławomir Męcina, Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Wojewódzki Komendant Wielkopolskiej WK OHP Adam Pękarski wraz z zastępcą Barbarą Siwiak, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz Wojewódzkich Komend OHP i Wojewódzkich Duszpasterstw OHP z województw sąsiadujących.

Pierwsza część inauguracji odbyła się na Placu przy Dzwonnicy Sanktuarium Licheńskiego, gdzie po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania wygłosił do młodzieży, kadry OHP oraz licznie przybyłych gości duszpasterz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Piotr Wąż, a następnie Kustosz Sanktuarium ks. dr Janusz Kumala. Życzenia satysfakcji, sukcesów i osiągnięć w dalszym kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych przekazał również uczestnikom i kadrze sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Inauguracja Roku Szkoleniowego była doskonałą okazją, aby podziękować wychowawcom, pedagogom, nauczycielom za ich ważną i odpowiedzialną pracę, zaangażowanie, wsparcie i życzliwość w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi. Sekretarz Stanu wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej Bogusławowi Adryańskiemu, Annie Mazurek, Augustowi Mroziewiczowi i Barbarze Nowak. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali również z rąk ministra Jerzy Saganowski oraz Krystyna Skoczylas.

Wyróżnienia absolwentom OHP oraz zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP” wręczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. W tym roku tytuł Absolwenta Roku w kategorii gimnazjum przypadł Nicoli Szczepaniak, a w kategorii nauka zawodu nagrodzona została Agnieszka Mamala z Hufca Pracy w Nowym Sączu.

Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed (w pierwszym rzędzie od lewej) oraz zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (piąta od prawej) wraz z laureatami konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP”.

Na zakończenie pierwszej części inauguracji ksiądz Kustosz Janusz Kumala udzielił błogosławieństwa zebranym zapraszając jednocześnie do Bazyliki na uroczystą mszę świętą. Uczestnicy Inauguracji, prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych WP w Poznaniu, przeszli przed pomnik patrona młodzieży OHP św. Jana Pawła II, gdzie delegacja uczestników OHP wraz z zastępcą Komendanta Głównego Renatą Wicha, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS Ewą Flaszyńską, Pełnomocnikiem Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych Wojciechem Szewczykiem, Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Pękarskim oraz duszpasterzem Mazowieckiej WK ks. kmdr. Marianem Próchniakiem złożyła kwiaty w podziękowaniu za siódmą rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

Mszę świętą w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawił Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Poznańskiej ks. Zdzisław Fortuniak. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej mówił do młodzieży: „Nie musicie być najmądrzejsi, pamiętajcie, abyście dobrze żyli”. W czasie mszy świętej uczestnicy pierwszego rocznika złożyli ślubowanie, a Akt Zawierzenia OHP Matce Bożej Licheńskiej odczytała zastępca Komendanta Głównego OHP pani Renata Wicha.

Uroczystości zakończono podziękowaniami dla ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka i księży Marianów złożonymi przez zastępcę Komendanta Głównego Renatę Wicha, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego oraz przedstawicieli młodzieży OHP.

Wystąpienie Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich tu zebranych na uroczystości Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2018/2019 Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. W tej niezwykle pięknej sanktuaryjnej przestrzeni rozpoczynamy nowy rok nauki. Uroczystość rozpoczęcia roku szkoleniowego to niezwykle ważny moment.

Ten dzień duchowego święta Ochotniczych Hufców Pracy jest szczególnie ważny dla młodzieży, ponieważ nie tylko uroczyście rozpoczyna nowy rok szkoleniowy, ale również stanowi okazję do religijnego wzmocnienia.

Wierzę w to, że rok szkoleniowy 2018/2019 będzie sprzyjający dla zebranej tu młodzieży w zakresie działalności kształceniowo-wychowawczej, jak i dla pozostałych obszarów działalności instytucji.

Droga Młodzieży,

Po wspaniałych dniach wakacyjnego wypoczynku rozpoczyna się nowy rok szkolny i czas nowych wyzwań. Mam nadzieję, że jesteście przepełnieni pozytywną energią, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić wspaniałe sukcesy. Jestem przekonany, że czas spędzony w Ochotniczych Hufcach Pracy będzie dla Was przepustką do jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia Waszych marzeń. Każdy dzień nauki to odkrywanie Waszych pasji, potencjałów oraz ciekawości świata, która w Was drzemie. To czas nowych wyzwań, planów i postanowień. Czeka Was wiele doświadczeń, wydarzeń i spotkań z ludźmi, którzy mają na celu Wasz rozwój i szczęście.

Początek roku szkoleniowego jest szczególnie ważny dla młodzieży wchodzącej na drogę edukacji w OHP. Pragnę zapewnić Was, że w placówkach OHP spotkacie się z serdecznością i wielostronną pomocą wychowawców.

Pragniemy, abyście czuli się tutaj, jak najlepiej pośród osób Wam życzliwych. Działania prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy są ukierunkowane na realizowanie Waszych potrzeb i temu mają służyć. Instytucja stawia sobie za cel, aby poprzez edukację przygotować Was do świadomego życia i wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Liczymy na Wasz zapał i chęć podejmowania kolejnych wyzwań.

Zachęcam do korzystania z możliwości rozwoju swych umiejętności, pasji, zamiłowań, talentów.

Droga Młodzieży,

Przed Wami droga ku dorosłości. O pomyślnej realizacji planów życiowych w samodzielnym życiu zadecyduje determinacja w wykorzystaniu szansy jaką daje nauka i praca. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zatracić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zachować godność człowieka oraz zdobyć szacunek innych.

Jestem przekonany, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane będą procentowały w przyszłości. Idźcie więc odważnie w życie, pokonując wszelkie przeszkody.

Dzisiejsza uroczystość jest też wielkim wydarzeniem dla laureatów Konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy 2018. Pragnę przekazać gratulacje i słowa uznania za Wasz profesjonalizm, pomysłowość i zaangażowanie, które włożyliście w swój rozwój osobisty. Niech Wasz sukces będzie inspiracją i motywacją do rozwoju i działania dla waszych młodszych kolegów i koleżanek.

Życzę uczestnikom OHP, kadrze oraz gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszą uroczystość, aby rozpoczęty już nowy rok szkoleniowy był kolejnym, pełnym dobrze i odpowiedzialnie zrealizowanych zadań i wykorzystanych szans. Aby każdy kolejny dzień był pełen spełnionych nadziei oraz poczucia satysfakcji z dokonanych wyborów i uzyskanych osiągnięć.

Pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym, a także w imieniu młodzieży i kadry Ochotniczych Hufców Pracy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Najświętszej Eucharystii oraz umocnienie Nas Słowem Bożym i modlitwą. Udział Jego Ekscelencji w tej uroczystości jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem.

Na zakończenie chciałbym również podziękować organizatorom za trud, jaki włożyli w przygotowanie przedsięwzięcia, a także przedstawicielom władz samorządowych oraz gościom za życzliwość i wsparcie.