100 Bohaterów na 100-lecie

Pod taką nazwą odbędzie się konkurs historyczny dla uczestników OHP zorganizowany przez Komendę Główną i Wojewódzką OHP w Lublinie. Zadaniem konkursowym będzie stworzenie projektów przedstawiających postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości: bohaterów związanych z działaniami militarnymi; polityków; przedstawicieli duchowieństwa; reprezentantów różnych grup społecznych, zawodowych i ekonomicznych; ludzi nauki, sztuki i kultury; a także bohaterów „małych ojczyzn”.

Nagrody laureatom konkursu – autorom 25 najlepiej opracowanych biogramów – zostaną wręczone podczas gali finałowej, która odbędzie się w listopadzie w Lublinie.

Zgłoszeniu projektów na etap ogólnopolski – do 10 października

Szczegółowe zasady oraz terminarz przebiegu konkursu określa

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości