Obrady w Oleśnicy

„60 lat OHP z młodzieżą i dla młodzieży” – pod tym hasłem Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz oleśnickie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP zorganizowały 29 czerwca posiedzenie Rady Programowej.

Obradowano w Zamku Książęcym – siedzibie CKiW – z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna przedstawiła działalność Ochotniczych Hufców Pracy OHP na Dolnym Śląsku, a dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy zaprezentował uczestnikom Rady Programowej 25-letnią działalność jednostki, którą kieruje.

O historii OHP od początku ich istnienia do roku 2007 mówił Wojewódzki Komendant DWK OHP w latach 1974-2007 Bolesław Socha. W dalszej części spotkania zaprezentowano realizację projektów europejskich. O tych realizowanych przez CKiW opowiedziała zastępca dyrektora oleśnickiego Centrum Wioletta Leśniowska, a projekty prowadzone przez Dolnośląską Komendę referowała kierownik Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komedzie OHP Aleksandra Jakubek. Po zakończeniu prezentacji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy spotkania podjęli uchwałę w sprawie wsparcia procesów rekrutacyjnych młodzieży do jednostek oraz do projektów realizowanych przez jednostki Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

W Radzie Programowej oprócz wymienionych uczestniczyli: w zastępstwie Wojewody Dolnośląskiego Damian Mrozek, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Halina Bordulak, podinspektor Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Henryk Tonderys, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Gabriela Szafarowska, Starosta Oleśnicki Wojciech Kociński, dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Wróbel, dyrektor Biura Dolnośląskiej WK OHP we Wrocławiu Lucyna Majdecka, kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania DWK OHP Mariola Skorupka, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Wrocławiu Katarzyna Kajdan, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu Bożena Czech, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy Małgorzata Derkacz, kierownik OSiW OHP z Ząbkowic Śląskich Krystyna Zerbok, kierownik OSiW OHP z Mysłakowic Anetta Kurczyńska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy Jacek Stala, Pracodawca – Piekarnia, Cukiernia Stanisław Kibało, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Irena Lisikiewicz, dyrektor OSZ OHP we Wrocławiu Janusz Rzepka, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Henryk Kruszelnicki.