List Komendanta Głównego OHP z okazji zakończenia roku szkoleniowego 2017/2018

Młodzieży, Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy!

Za nami kolejny rok szkolny. Rok, w którym Wy, uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy, zdobywaliście wiedzę i umiejętności, budując tym samym swoją osobistą drogę ku samodzielnemu życiu. Rok, w którym Wy, Nauczyciele i Wychowawcy, prowadziliście wychowanków, kierując się wiedzą, doświadczeniem i życzliwością.

Młodzi! Dziękuję każdemu, kto podjął na poważnie wysiłek i wytrwał w determinacji poprawy swojego losu. Za to, że mimo trudności, nie poddaliście się zniechęceniu. Za to, że mamy wiele wspólnych powodów do dumy. Ukończenie tego roku szkolnego to kolejny „kamień milowy” do zapanowania nad własną przyszłością. Dziękuję też tym z Rodziców, którzy wspierali swoje dzieci i ich wychowawców w pokonywaniu wyzwań dnia codziennego.

„Chodzi o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli – i owszem – spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie”.
Św. Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą w Castel Gandolfo, 20 lipca 1980 r.

Nauczyciele i Wychowawcy! Bez względu na skalę problemów miarą sukcesów są sukcesy naszych wychowanków. Gratuluję Wam tak wielu pozytywnych świadectw i dziękuję za zaangażowanie w pracy z wychowankami.

Koniec roku szkolnego to przede wszystkim początek wakacji. Życzę wszystkim by znaleźli miejsce dla wypoczynku, który nie będzie „odejściem w próżnię”, ale czasem radości, zabawy, spokoju, równowagi i budującym siły dla kolejnych zmagań.

Tym, którzy spotkają się z nami po wakacjach, mówię: do widzenia! Tym zaś, którzy już opuszczają szeregi OHP, życzę, by wszystko, czego się tu nauczyliście, czego doświadczyliście zaowocowało jak najlepiej w Waszym dalszym życiu. Macie wśród nas przyjaciół.

 

Komendant Główny OHP
Bogdan Ścibut