Finały w Zielonej Górze

26 kwietnia w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyły się finały dwóch ogólnopolskich imprez: VII Konkursu Krótkometrażowych Filmów Komórkowych Młodzieży OHP oraz konkursu dotyczącego wiedzy o działalności i historii OHP.

Zwycięskie filmy zostały wybrane przez jury w składzie: Michał Kołdras (operator filmowy), Krzysztof Filmanowicz (fotograf i reporter Radia Zachód) oraz Natalia Białko (Lubuska WK) spośród ośmiu wyłonionych z 40 filmów nadesłanych na konkurs.

Uczestnicy przygotowali filmy w jednym z siedmiu tematów. Tegoroczna edycja konkursu nawiązuje też do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i osobistego jej postrzegania przez młodzież, a także samych siebie w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut odwiedził uczestników konkursu podczas trwania warsztatów filmowych.

Finałowi towarzyszyły warsztaty filmowe prowadzone przez Michała Kołdrasa, podczas których młodzież poznała specyfikę pracy na planie, zasady tworzenia scenariuszy oraz montażu. Efektem warsztatów był film stworzony przez młodzież. W toku trwania warsztatów grupa została podzielona na reżyserów, operatorów kamery, dźwiękowców, aktorów, statystów i kierowników planu. Wszyscy pracowali z wykorzystaniem sprzętu, który na co dzień służy do profesjonalnej produkcji filmowej (kamery, mikrofony, statywy, udźwiękowienie, oświetlenie). Wraz z młodzieżą, w jednej z ich części, uczestniczył Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, który odwiedził uczestników przebywających wówczas w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach.

Podczas gali finałowej obejrzano osiem najlepszych filmów oraz materiał nagrany przez młodzież podczas warsztatów filmowych. Jury uznało za najlepszy film „Odzyskanie Niepodległości moimi oczami” Sandry Mrozek i Mateusza Foltyńskiego z Zachodniopomorskiej WK OHP. Drugie miejsce zajęły uczestniczki z Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Helena Bonecka, Justyna Głowacka, Żaneta Stadnicka za film „Recepta na szczęście”, a trzecie – reprezentanci Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Sylwia Florek oraz Kamil Kolarski za film „Historia wąsem pisana”. Ponadto przyznano wyróżnienie Dominikowi Rolewskiemu z Łódzkiej WK OHP za film „Szukając siebie”. Zwycięzcy (na zdjęciu u samej góry) otrzymali nagrody, które w imieniu Komendy Głównej OHP wręczyła Dorota Słomska z Biura Edukacji.

Równocześnie odbył się ogólnopolski konkurs dotyczący wiedzy o działalności i historii OHP. 23 uczestników reprezentujących jednostki organizacyjne OHP rozwiązywało quiz pt. „Co Ty wiesz o OHP”, składający się z dwóch części: testu wiedzy o OHP oraz krzyżówki z hasłem o patronie OHP. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Dorota Słomska (Komenda Główna OHP), Natalia Białko (Lubuska WK) i Monika Baranowicz (Lubelska WK).

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą o historii i bieżącym funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy oraz życiu i działalności ich patrona – świętego Jana Pawła II, a prezentujący największą wiedzę w tym zakresie zostali jego laureatami. Pierwsze miejsce zajął Wojciech Krzyżanowski z ECKiW w Roskoszy, drugie – Anna Kowalczyk z Kujawsko-Pomorskiej WK, trzecie – Roksana Strasz ze Śląskiej WK. Młodzież otrzymała atrakcyjne nagrody.

Obu konkursom towarzyszyły liczne atrakcje i wydarzenia, jak: wizyta w Planetarium, zwiedzanie Zielonej Góry, wycieczka turystyczno-krajoznawcza, a także rozgrywki w kręgle.

Zwycięskie filmy:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie