Obrady w Krakowie

24 kwietnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP z udziałem jej przewodniczącego Wicewojewody Małopolskiego Józefa Gawrona oraz zastępcy Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego.

Obrady rozpoczęto od wręczenia aktów powołania dla nowych członków Rady Programowej p.o. dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie Agnieszki Stachurskiej i Komendanta Wojewódzkiego Policji Krzysztofa Pobuta.

W spotkaniu uczestniczyli również poseł Jarosław Szlachetka, senator Marek Pęk, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Wicestarosta Bocheński Józef Mroczek, dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacek Pająk, dyrektor PUP w Limanowej Marek Młynarczyk, dyrektor MOPS w Krakowie Witold Kramarz, prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Beata Rzepiela oraz dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie oraz Szczawnicy-Jabłonce i dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

W programie posiedzenia znalazły się m.in. sprawozdanie z działalności Małopolskiej WK OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania za rok 2017, informacje na temat rekrutacji uczestników do jednostek OHP na przyszły rok szkolny, a także dotyczące refundacji kosztów szkolenia pracowników młodocianych za rok 2017 i planowanie na 2018. Ważnym punktem była informacja na temat organizacji XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego.

Na zakończenie Rada Programowa jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie działań mających na celu wspieranie Małopolskiej WK OHP oraz CKiW w Tarnowie i Szczawnicy/Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników na rok szkolny 2018/2019.