„Europa da się lubić”

Pod taką nazwą w dniach 23-25 maja tego roku odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej na terenie Świętokrzyskiej WK OHP. Przedsięwzięcie to wpisuje się w działalność OHP z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej będącej jednym z priorytetów w procesie wychowania młodzieży. Wprowadzenie elementów edukacji europejskiej dodatkowo rozszerza i uatrakcyjnia ten obszar działalności.

Reprezentacje WK i CKiW z całego kraju będą miały do wykonania cztery zadania konkursowe: opracowanie prezentacji multimedialnej, rozwiązanie testu wiedzy, przygotowanie potrawy charakterystycznej dla danego kraju oraz stoiska wystawienniczego.

W ramach działań poprzedzających konkurs odbyło się 6 kwietnia w siedzibie Komendy Głównej OHP w Warszawie losowanie krajów członkowskich Unii Europejskiej, które będą prezentować poszczególne wojewódzkie komendy OHP oraz centra kształcenia i wychowania. Kraje UE losował uczestnik z Mazowieckiej WK Jakub Radziewicz – przedstawiciel Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP.

Organizatorem konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, jest Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach oraz Komenda Główna OHP, a jego głównym celem – popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczestników OHP oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej.

 

Wyniki losowania:

Dolnośląska WK OHP – Chorwacja
Kujawsko-Pomorska WK OHP – Niemcy
Lubelska WK OHP – Luksemburg
Lubuska WK OHP – Cypr
Łódzka WK OHP – Irlandia
Małopolska WK OHP – Łotwa
Mazowiecka WK OHP – Szwecja
Opolska WK OHP – Dania
Podkarpacka WK OHP – Austria
Podlaska WK OHP – Grecja
Pomorska WK OHP – Słowenia
Śląska WK OHP – Estonia
Świętokrzyska WK OHP – Litwa
Warmińsko-Mazurska WK OHP – Francja
Wielkopolska WK OHP – Hiszpania
Zachodniopomorska WK OHP – Finlandia
CKiW w Dobieszkowie – Słowacja
CKiW w Gołdapi – Portugalia
CKiW w Oleśnicy – Rumunia
CKiW w Pleszewie – Włochy
ECKiW w Roskoszy – Belgia
CKiW w Szczawnicy-Jabłonce – Czechy
CKiW w Tarnowie – Malta