Festiwal Kultury

Od 11 do 13 czerwca w Lublinie odbędzie się Festiwal Kultury Młodzieży OHP, w którym wezmą udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy wyłonieni podczas wojewódzkich przeglądów artystycznych, oddelegowani imiennie przez poszczególne wojewódzkie komendy.

Młodzież zaprezentuje się w prezentacjach scenicznych – formach teatralnych, muzycznych i tanecznych (soliści i zespoły), a także prezentacjach plastycznych, fotograficznych i graficznych. Te drugie obejmują malarstwo (olej, akwarela, tempera, batik), rysunek (ołówek, kredka, tusz), rzeźbę (drewno, glina, gips), tkaninę artystyczną, rękodzieło artystyczne (metaloplastyka, makrama, haft i inne), grafikę (linoryt, drzeworyt i inne), grafikę użytkową (plakat, treść i forma dowolna, technika komputerowa) oraz fotografię.

Zakres tematyczny prezentacji scenicznych, plastycznych, fotograficznych i graficznych będzie nawiązywać do wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości oraz do kultury narodowej stanowiącej element świadomości narodowej.

Nagrody i wyróżnienia najlepszym wykonawcom zostaną wręczone podczas koncertu galowego, który odbędzie 13 czerwca. Dodatkowo zostaną nagrodzeni laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność – dobry wybór”.

Partnerami festiwalu zorganizowanego przez Komendę Główną OHP we współpracy z Lubelską Wojewódzką Komendą OHP są: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. E. Kwiatkowskiego, Fabryka Cukierków „Pszczółka” oraz Grupa Azoty.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin.

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości