Minister wizytuje nowe obiekty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska złożyła 22 kwietnia wizytę w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach.

Towarzyszył jej poseł Krzysztof Lipiec, a w spotkaniu z panią Minister wzięli udział również posłowie Anna Krupka oraz Marek Kwitek, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Starosta Powiatu Starachowickiego Danuta Krępa, radni Marianna Noworycka-Gniatkowska oraz Jarosław Karyś. Rolę gospodarza pełnił Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej Komendy Jacek Sabat, oprowadzając gości po Ośrodku wraz z jego kierownik Agnieszką Kuś.

W Starachowicach powstają nowoczesne warsztaty szkoleniowe dla uczestników OSiW. W nowym obiekcie uczestnicy będą mogli uczyć się zawodów w warunkach zgodnych ze wszystkimi standardami pracowni dydaktycznych, przystosowanych do rzeczywistych wymogów rynku pracy. Znajdą się tam w pełni wyposażone pracownie: budowlana, fryzjerska, mechaniczna i krawiecka, jak również pomieszczenia biurowe i socjalne. Warto przypomnieć, że Ośrodek dysponuje również internatem, świetlicą i boiskiem sportowym, a zakwaterowanie i wyżywienie dla osób mieszkających w internacie jest bezpłatne.

Pani Minister obejrzała nowe obiekty stwierdzając, że powstające warsztaty będą niewątpliwie idealnym miejscem doskonalenia zawodowego uczestników. Podkreśliła również znaczenie wsparcia, jakie OHP otrzymują ze strony parlamentarzystów, władz województwa świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego i miasta Kielce, co przy dużym potencjale struktur i działalności Świętokrzyskiej Komendy stanowi dobry prognostyk na przyszłość.