Znamy laureatów Konkursu Informatycznego

17 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zakończył się XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej.

Do tarnowskiego Centrum przyjechało z całej Polski 36 uczestników wraz z opiekunami, by pochwalić się swoją wiedzą i zaprezentować umiejętności informatyczne. W ramach konkursu młodzi informatycy rozwiązali test składający się z 20 pytań, a następnie każdy z nich przedstawił piętnastominutową prezentację przed komisją konkursową, którą tworzyli: nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego Alicja Pituła; specjalista ds. technologii informatycznych, nauczyciel informatyki i technologii informatycznej Wojciech Podlewski oraz specjalista do spraw informatycznych, nauczyciel informatyki i technologii informatycznej Jacek Srebro.

Zwyciężył Tomasz Wawrzynek reprezentujący Małopolską Wojewódzką Komendę, drugie miejsce zajął Sebastian Majewski reprezentujący Kujawsko-Pomorską WK, a trzecie – Beniamin Michacz z Opolskiej WK. W tym roku przyznano także nagrodę za najlepszą dodatkową prezentację nawiązującą do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, pn.: „Polska Niepodległa”. Laureatem w tej kategorii został uczestnik reprezentujący również Małopolską Wojewódzką Komendę – Mateusz Dominik.

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez: Komendę Główną OHP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakowskie Centrum Egzaminacyjne ECDL oraz firmy informatyczne: TOP 8000 i APOLLO. Polskie Biuro ECDL ufundowało dodatkowo vouchery ECDL, które zostały wręczone autorom dziesięciu prac, w których zastosowano najciekawsze rozwiązania.

Na uroczysty finał konkursu przybyli: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha; wiceprezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Małopolski Koordynator Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego ECDL Beata Chodacka, Teresa Szydłowska z tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie; dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Tarnowskiego Czesław Mida, dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Karol Sudewicz, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, wicedyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Anna Bieniasz oraz członkowie komisji konkursowej.

W trakcie Konkursu odbywały się różne zajęcia integracyjne dla uczestników i opiekunów: wyścigi gokartów, zajęcia plastyczne w Zalipiu – Malowanej Wsi koło Tarnowa, zajęcia sportowe, w tym turnieje tenisa stołowego, bilarda, darta, strzelectwa sportowego. Najlepsi sportowcy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz symboliczne upominki.

Przygotowano również pokazy fryzjerskie z możliwością skorzystania z usług fryzjerek z CKiW oraz dwie wyjątkowe atrakcje. Dawid Pajor z Wrocławia dał pokaz sztuczek piłkarskich prezentując Freestyle Football wraz z warsztatami dla publiczności, a Tarnowskie Bractwo Rycerskie „Gladii Amici” zorganizowało niecodzienną lekcję historii o średniowiecznych bitwach i pojedynkach.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ECDL.

Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP, współorganizatorami Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wraz z Zespołem Szkół Niepublicznych w Tarnowie.