Spotkanie z Zarządem Krajowym OZZP OHP

7 marca w Komendzie Głównej OHP odbyło się pierwsze spotkanie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta z Zarządem Krajowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

Celem posiedzenia było głównie omówienie zasad dialogu społecznego w OHP. Przewodniczący ZK OZZP OHP Marian Nowakowski przedstawił Komendantowi aktualne oczekiwania pracowników dotyczące sfery płac oraz organizacji, wynikające z obecnie wykonywanych zadań przez instytucję. Odniósł się także do opinii i wniosków parlamentarzystów z Zespołu Sejmowego ds. OHP, które dotyczyły aktualnego stanu OHP.

Komendant Główny Bogdan Ścibut zadeklarował bieżącą współpracę ze związkami zawodowymi. Wyraził także przekonanie, że związki zawodowe będą wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem działania kierownictwa OHP w czasie prac nad zmianami organizacyjnymi.