Komendant Główny OHP uczcił pamięć Żołnierzy Niezłomnych

1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut złożył kwiaty i zapalił znicze na grobie jednego z Żołnierzy Niezłomnych, dowódcy 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej Piotrków-Opoczno-Końskie Majora Rudolfa Majewskiego ps. „Leśniak” na cmentarzu rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim.

Delegacja Ochotniczych Hufców Pracy z Komendantem Głównym Bogdanem Ścibutem na czele (pierwszy z lewej) przy grobie Majora Rudolfa Majewskiego. Obok Komendanta Głównego dyrektor CEiPM Marek Krawczyk, wychowankowie hufca Milena Wiśniewska i Bartosz Gielec, komendant miejscowego hufca Anna Górecka.

Towarzyszyli mu: dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim Marek Krawczyk, specjalista ds. projektów Monika Pawłowska-Mastalerz, komendant miejscowego hufca Anna Górecka oraz wychowankowie hufca Milena Wiśniewska i Bartosz Gielec.

W dalszej części dnia Komendant Główny OHP udał się z wizytacją do piotrkowskich jednostek OHP, gdzie zapoznał się z ich zadaniami i specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach.

Była to pierwsza wizyta Komendanta w jednostkach OHP, mająca na celu poznanie ich działalności, które rozpoczął od rodzinnego miasta.

 

 

 

 

 

 


Na zdjęciu u samej góry dowódca 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej Piotrków-Opoczno-Końskie Major Rudolf Majewski ps. „Leśniak” (jeszcze jako Kapral, fot. z 1920 r. z archiwum Eugeniusza Wawrzyniaka), oraz jego grób na cmentarzu rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim.