Aktywność – dobry wybór

W Komendzie Głównej OHP rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na najlepszą inicjatywę samorządową pn. „Aktywność – dobry wybór“, promujący godne naśladowania, prospołeczne postawy młodzieży OHP.

Był on adresowany do młodzieży OHP przebywającej pod opieką jednostek opiekuńczo-wychowawczych: hufców pracy, środowiskowych hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania, centrów kształcenia i wychowania. Jego głównym celem jest rozwijanie i upowszechnianie dobroczynnej aktywności młodzieży OHP.

Konkurs dotyczył realizacji inicjatyw podejmowanych przez młodzież OHP w ramach działalności samorządowej oraz aktywności w środowiskach lokalnych na terenie całego kraju. Na konkurs wpłynęły łącznie 54 zgłoszenia, które oceniali przedstawiciele Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP z poszczególnych WK i CKiW oraz komisja konkursowa z Komendy Głównej OHP.

Oficjalne wyniki:

Kategoria „A” – „Inicjatywa jednorazowa”
I miejsce – grupa z 1-2 Hufca Pracy w Górze reprezentująca Dolnośląską WK – I Górowska Powstańcza Gra Terenowa „Warszawa Walczy 44”
II miejsce – grupa z 12-6 Hufca Pracy w Pszczynie reprezentująca Śląską WK – „Gimnastyka z przedszkolakiem”
III miejsce – grupa z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej reprezentująca Małopolską WK – „Otwórz serce pomóż bezdomnym”

Kategoria „B” – „Inicjatywa cykliczna”
I miejsce – Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie – „Nie ma fal”
II miejsce – grupa z 5-6 Hufca Pracy w Łodzi reprezentująca Łódzką WK – „Pokaż na co Cię stać”
III miejsce – Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie – „Otwórz serce”

Kategoria „C” – „Zaangażowanie indywidualne”
I miejsce – Patrycja Wieczyńska z 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy reprezentująca Kujawsko-Pomorską WK – „OHP jest OK!”
II miejsce – Bernard Lewicki z 5-13 Hufca Pracy w Tomaszowie Mazowieckim reprezentujący Łódzką WK – „W każdym widzi bliźniego”
III miejsce – Paulina Pytlak z 4-2 Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim reprezentująca Lubuską WK – „Piknik dla Krzysia”