Zmiany kadrowe

Opolski Wojewódzki Komendant OHP pan Tomasz Szurmak złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Komendant Główny OHP Marek Surmacz przyjął rezygnację i powierzył obowiązki Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu dotychczasowemu zastępcy panu Łukaszowi Kubicy.