Giełda pracy

8 lutego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie (Małopolska WK), jako współorganizator, aktywnie uczestniczyło w Branżowej Giełdzie Pracy zorganizowanej z inicjatywy miejscowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Przedsięwzięcie adresowane było do uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych i technicznych, którzy mogli zapoznać się z wymaganiami lokalnych pracodawców planujących poszerzenie zatrudnienia. Rekrutowano na stanowiska z branży budowlanej, metalowej i maszynowej, logistycznej oraz handlowej.

Przy stoisku tarnowskiego Centrum można było skorzystać z pomocy doradców zawodowych i specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz zapoznać się z ofertami pracy Młodzieżowego Biura Pracy (również tymi dostępnymi w sieci EURES). Odwiedzający z zainteresowaniem pytali o oferty zatrudnienia, kursów czy szkoleń, a także zgłaszali potrzebę uzyskania informacji na temat predyspozycji zawodowych, mocnych stron, metod poszukiwania pracy czy konstruowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Doradcy zawodowi zwracali również uwagę na konieczność dokonywania przemyślanych wyborów dotyczących rozwoju zawodowego oraz ustawicznego doskonalenia swoich kwalifikacji, ponieważ działania te zwiększają szanse na rynku pracy.