Polacy Polakom

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP była współorganizatorem wspólnie z Mazowiecką Kurator Oświaty i Fundacją „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” konferencji na temat pomocy rodakom mieszkającym na Białorusi.

Konferencja, z udziałem Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelii Michałowskiej, prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego Andrzeja Jurkiewicza oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Wiesława Leszko, odbyła się 9 lutego w Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie. Jej gościem specjalnym była Wioletta Kowalczuk – była wicedyrektor do spraw wychowania w Polskiej Szkole w Grodnie, specjalistka w zakresie kulturologii, białoruska koordynatorka Akcji Paczka i nauczycielka języka polskiego na kursach organizowanych przy miejscowej parafii pw. Najświętszego Odkupiciela.

Celem konferencji było upowszechnienie idei jedności państwa polskiego z Polakami na Białorusi oraz planowanych przedsięwzięć pomocowych nie tylko tych o wymiarze materialnym, jak „Wielkanocna Akcja Paczka 2018” , ale też i duchowym.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonała Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska dziękując dyrektorom, nauczycielom, wolontariuszom oraz instytucjom, które włączyły się do „Świątecznej Akcji Paczka 2017”. Podzieliła się także swoimi refleksjami ze spotkań z rodakami, którzy w wyniku politycznych decyzji Wielkiej Trójki pozostali za wschodnią granicą. Do dziś pielęgnują pamięć o Ojczyźnie, uczą patriotyzmu, dbają o przetrwanie polskiej tradycji i kultury.

Następnie zabrał głos prezes Cezary Andrzej Jurkiewicz, który opowiedział o początkach i trudach związanych z organizowaniem pierwszych wyjazdów. Zainteresowanie zgromadzonych wzbudził wykład dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Hanny Krajewskiej zatytułowany „Niezwykłe dzieje hymnu polskiego”. Prelegentka w sposób szczególny podkreśliła rolę, którą Mazurek Dąbrowskiego odegrał w XIX wieku. Ze słynnego wersu autorstwa Józefa Wybickiego „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy”, korzystali autorzy pieśni przywracających wiarę w niepodległość zniewolonych Serbów, Czechów, Łużyczan czy Ukraińców.

Organizatorzy pomocy rodakom na Kresach Wschodnich. Trzeci od lewej Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Wiesław Leszko.

Szczególnym momentem było wręczenie podziękowań za udział w „Świątecznej Akcji Paczka 2017”. Wszyscy zaangażowani – dyrektorzy szkół, przedszkoli, komendanci mazowieckich jednostek opiekuńczo-wychowawczych otrzymali z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Komendanta OHP, prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i Prezesa Zarządu Fundacji „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”, listy gratulacyjne. Dar ich serc sprawił, że wigilijnemu opłatkowi w domach Polaków za wschodnią granicą towarzyszyło poczucie wdzięczności za pamięć i wsparcie. Takie podziękowanie odebrała m.in. komendant 7-32 Hufca Pracy w Warszawie Magdalena Chychłowska (na zdjęciu góry).

Prezes Artur Wolter i komendant Wiesław Leszko podsumowali „Świąteczną Akcję Paczka 2017”, podczas której naszym rodakom na Kresach rozdano 450 paczek, około sześciu ton żywności i środków czystości. Pokazano film prezentujący obdarowanych paczkami, w którym nie zabrakło wzruszeń i wielkich emocji towarzyszących spotkaniom rodaków z kresów i Polski.

Na zakończenie prelegenci omówili harmonogram oraz założenia kolejnego przedsięwzięcia pomocowego – „Akcji Paczka Wielkanocna 2018”, która w tym roku skierowana będzie, między innymi, na potrzeby hospicjum i rodzin wielodzietnych. Zachęcali także nie tylko do zbierania żywności, ale również do wyjazdu na Białoruś, by osobiście podziękować rodakom na Kresach za wiernie przestrzeganie maksymy „Bóg, Honor, Ojczyzna”, rozpowszechnianie polskiej mowy i za utrwalanie ojczystej historii.