Uczą się samodzielności

W województwie dolnośląskim bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 270 osób, które dotąd nie uczyły się, nie pracowały i nie szkoliły.

Jedną z jednostek OHP, która realizuje projekt jest Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach, gdzie – jak do tej pory – uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego oraz mogli skorzystać z zajęć grupowych z psychologiem. Te ostatnie polegały na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu młodzież ćwiczyła jak negocjować i rozwiązywać sytuacje konfliktowe czy też kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Warsztaty miały na celu wskazanie uczestnikom drogi do samodzielności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Przed uczestnikami jeszcze wiele form wsparcia: kursy językowe, komputerowe, na prawo jazdy, zawodowe, a także trzymiesięczne staże zawodowe.