Stypendia dla najlepszych

Uczestnicy Hufca Pracy w Wałczu Katarzyna Sobczak, Paulina Jadczak, Maja Sikorska oraz Mateusz Foltyński otrzymali stypendium Starosty Powiatowego, które wręczył im dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Piotr Filipiak.

   

Kasia Sobczak (na zdjęciu po lewej) ucząca się w zawodzie fryzjera ze średnią ocen 5,1; sprzedawczynie Paulina Jadczak i Maja Sikorska ze średnią 4,2 oraz ślusarz Mateusz Foltyński (na zdjęciu razem z Kasią Sobczak) ze średnią 4,7 zostali wyróżnieni spośród 40-osobowej grupy uczniów z całego powiatu wałeckiego.

Stypendia przyznano w ramach dwóch projektów: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wałeckim” oraz „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w Powiecie Wałeckim” realizowanych w szkole, do której uczęszczają uczestnicy wałeckiego hufca.

Projekt „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” dotyczy głównie kształtowania wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz budowania potrzeb permanentnego edukowania się przez całe życie. Z kolei „Wiedza oparta na praktyce” to projekt, który ma na celu wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

Podczas uroczystości swoje prace na temat Wałcza zimą zaprezentowali uczestnicy kółka fotograficznego „Chwila” prowadzonego przez Małgorzatę Angel.