Poznać siebie i swoje obawy

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) trwają dwudniowe, grupowe zajęcia warsztatowe z psychologiem.

Prowadząca spotkania psycholog Aneta Zawora wprowadza uczestników w tematykę dotyczącą wzmocnienia kompetencji społecznych, budowania zaufania wobec grupy, a także integracji, komunikacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W trakcie pracy skupia się na konkretnych metodach zwiększania samooceny lub obniżenia stresu – zgodnie z oczekiwaniami uczestników projektu.

Młodzi ludzie podczas zajęć uczą się komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności skutecznego porozumiewania się w sytuacjach zawodowych. Głównym celem szkolenia jest podniesienie motywacji uczestników w taki sposób, by poradzili sobie na rynku pracy poprzez poznanie siebie i swoich lęków.