Kielce: Bliżej Funduszy

Czwarta konferencja regionalna pod hasłem „Bliżej Funduszy Europejskich” odbyła się 31 stycznia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

Konferencje odbywają się pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które nadzoruje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie w Kielcach dotyczyło realizacji projektów na terenie województwa świętokrzyskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Komendy Głównej i Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. parlamentarzystki Maria Zuba i Anna Krupka, Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Konferencję podzielono na cztery części. I tak w pierwszej odbyła się prezentacja projektów realizowanych przez Świętokrzyską WK OHP w Kielcach oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej w Krakowie. Drugą sesję poświęcono projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla młodzieży” i „Włączenia społecznego”. Trzecia część dotyczyła wsparcia osób niepełnosprawnych. W ostatnim module odbyła się prezentacja oraz dyskusja na temat ekonomii społecznej.

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP Lucyna Brelska zaprezentowała projekty, które są realizowane przez Świętokrzyską WK OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Jak podkreślała, ich głównym celem jest pomoc młodzieży z tzw. grupy NEET. Prezentacja była także dobrą okazją do przedstawienia zebranym sukcesów Komendy na tym polu oraz pracodawców, którzy aktywnie współpracują ze świętokrzyską Komendą na rzecz młodzieży. Szczegółowiej o efektach w 13-1 Hufcu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogólnopolskiego projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” m.in. mówiła komendant tego hufca Marzena Zajączkowska.