Uczą się języka

Przed wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy młodzi kucharze z Hufca Pracy w Łomży (Podlaska WK) biorą udział w 60-godzinnym kursie języka niemieckiego.

Młodzież uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu. Podczas nauki wykorzystywane są ciekawe materiały, inspirujące do pracy na zajęciach i pracy w domu, co sprzyja lepszemu osłuchaniu się z językiem i ćwiczeniu w praktyce aktywnej konwersacji. Kurs potrwa do 16 lutego. Następnie młodzież wyjedzie na praktyki do Frankfurtu nad Odrą.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” z programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).