Dyżur ekspercki

Asystent EURES i pośrednik pracy z Zachodniopomorskiej WK udzielali konsultacji 9 stycznia w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. Informowali osoby niepełnosprawne o sytuacji na lokalnym rynku pracy, dostępnych ofertach pracy, zawodach przyszłości i deficytowych. Przedstawiono też usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES oraz projekt „Twoja pierwsza praca z EURES”, skierowany do osób w wieku 18-35 lat zainteresowanych zatrudnieniem za granicą.

Przedstawiciele OHP rozmawiali również o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy z prezesem Klubu Sportowego START w Szczecinie Tomaszem Kaźmierczakiem oraz członkiem Zarządu Klubu Arkadiuszem Skrzypińskim. Zaprezentowano szczegóły projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży” – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w upowszechnianie którego zaangażował się Klub Sportowy START. Zaproponowano też zorganizowanie podobnego dyżuru w siedzibie Klubu.

Na zakończenie, wraz ze specjalistą ds. promocji i informacji PFRON Danielem Kapałą ustalono, iż kolejny dyżur odbędzie się w marcu, jak również wstępnie omówiono udział przedstawicielek Młodzieżowego Biura Pracy w konferencji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, która odbędzie się w najbliższym czasie w Szczecinie.