Doradztwo zawodowe

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) zakończył się blok zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowany w ramach Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas zajęć indywidualnych dziesięcioosobowa grupa młodych, nieaktywnych zawodowo ludzi określała indywidualny plan działania, który przewidywał m.in. poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz zainteresowań po to, by właściwie wybrać szkolenie zawodowe. Doradca zawodowy Katarzyna Misiowiec zwracała szczególną uwagę na dopasowanie indywidualnych decyzji do obecnych trendów rynku pracy.

Zajęcia grupowe natomiast przygotowały młodzież do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz przybliżyły oczekiwania pracodawców. Wskazały również wielorakość metod poszukiwania pracy oraz zakres instytucji i usług rynku pracy.