Zmiany kadrowe

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego OHP ds. administracyjnych p. Piotra Modzelewskiego dotychczasowego Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Podlaskiej WK OHP w Białymstoku. Na stanowisko Dyrektora Wykonawczego – Pełnomocnika Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych został powołany p. Wojciech Szewczyk.