Zakończenie zajęć

Tym razem w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach (Dolnośląska WK) zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Indywidualne spotkania miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas zajęć opracowano Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika oraz przeprowadzono badania predyspozycji zawodowych, które pozwoliły na odpowiedni dobór kursów zawodowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się grupowe spotkania na warsztatach. Była to okazja do zapoznania się z instrumentami i usługami instytucji rynku pracy, sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, jak również sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie tych spotkań uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.